Hoppa till sidans innehåll

Policy


Miljöpolicy

All vår verksamhet ska präglas av starkt miljötänkande. Med hänsyn till
miljöeffekterna både på lång och kort sikt, ska vi verka för en god miljö,
ur sunda och ekonomiska aspekter.

Vi ska anpassa oss till samhällets krav, där myndigheternas krav är lägstanivå, för den miljöanpassning vi ska bedriva för vår anläggning.

Miljöhänsyn skall tas i varje beslut på alla nivåer inom klubben. Vi ska arbeta förebyggande genom hushållning av råvaror och energi samt mot minskandet av miljöstörande utsläpp. För en verksamhet med mindre miljöpåverkan. Hänsyn ska tas till natur och kulturvärden samt kretsloppets principer.

Genom att tydligt informera de som vistas på anläggningen om vår policy,
ska vi arbeta för att påverka attityder och värderingar mot ett bättre miljötänkande och bestående beteendeförändringar.

En öppen dialog ska föras med medlemmar, myndigheter och olika intressenter om verksamhetens miljöpåverkan.

Inom klubben väljs ett miljöombud som ska biträda Värmdö MK’s styrelse i miljöarbetet. Arbetsbeskrivning ska finnas för samtliga ombud.

Vi strävar efter att ständigt förbättra och utveckla vår verksamhet. Detta ska ske genom att dokumentera och utvärdera verksamheten, med återkommande miljörevisioner, samt att följa aktuell handlingsplan.

Miljöpolicyn skall utgöra grund för miljömål i vårt ständiga förbättringsarbete.

Klubben skall särskilt uppmärksamma frågan om buller och strikt efterleva fastställda gränsvärden samt sträva efter åtgärder som ytterligare minimerar problemen.

 

Vår verksamhet skall följa Svemo.s miljöpolicy och i klubbstyrelsen beslutade åtaganden.

 

Alkohol och drogpolicy

Värmdö motorklubbs stadgar inleds med klubbens ändamål, att genom utövning av idrott och friluftsliv verka för höjande av medlemmarnas andliga och fysiska fostran samt främjande av god kamrat och idrottsanda.

 

Alkohol och droger motverkar klubbens ändamål med sina nedbrytande effekter.

 

Verksamhet i klubbens regi ska genomföras i en alkohol och drogfri miljö.

 

Företrädare för Värmdö motorklubb ska föregå med gott exempel, det är inte acceptabelt att deltaga i verksamhet arrangerad av Värmdö motorklubb eller att deltaga i tävlingar med licens utfärdad av Svemo med Värmdö som klubb påverkad av alkohol eller droger.

 

Klubben ska sträva efter att verksamheten ska genomföras i en rökfri miljö, rökning kan accepteras på anvisad plats under verksamhet riktad mot barn och ungdomar.

 

Företrädare för Värmdö Motorklubb som upprepade gånger bryter mot klubbens alkohol och drogpolicy kan enligt stadgarnas 3§ uteslutas.
Innan sådan åtgärd vidtages ska medlemmen beredas möjlighet att ändra beteende genom förtroendesamtal.
Ansvaret för åtgärder mot medlem som upprepade gånger bryter mot klubbens policy åligger styrelsen.

Uppdaterad: 08 JUN 2016 03:41 Skribent: Wolfgang Pascher

Sponsorer


 

Kentas Last & Schakt
Älvsbyvägen 5
139 54 Värmdö
Tel Kontor 08-570 224 43
Tel Kenta 0708-11 37 23
www.kentas.se 
This is a mailto link


Telefon 08-571 621 20

http://www.consale.com


exactor

Exaktor Bygg AB

Fagerdalav. 7 
13952 VÄRMDÖ 
Tlf. 08 - 571 621 15
Mob: 070-743 38 91


Gustavsbergs Glasmästeri AB
Box 108
134 30 GUSTAVSBERG

Tel: 08-570 107 00
Fax: 08-570 314 87

Postadress:
Värmdö MK - Motorcykel och Snöskoter
Femåkrarna Norshagen
13990 Värmdö

Kontakt:
Tel: [saknas] Information
E-post: This is a mailto link

Se all info